Skrevet: 28.04.2013 14:58 w w w. m e e r e t e a. b l o g g. n o


Burde abort vre lov i Norge? Oppfordrer abort til utvelging av friske barn?

De to siste sprsmlene er to temi som er veldig aktuelle per dags dato. Temaet som tas opp kan ses fra to helt forskjellige sider, hvor begge parter har rett.

Abort blir mye brukt i Norge i dag, faktisk s mange som 15 000 hvert r. Dette tallet har vrt ganske s stabilt siden 1979, dna abort ble tillatt i Norge. For at en abort skal kunne bli tatt, m fosteret vre mindre enn 12 uker gammelt, og dersom det er eldre m habitin ha godkjenning fra 2 leger. Er habitin under 16 r m ogs foreldrene skrive under. En abort kan bli utfrt p flere mter, enten medisinsk eller kirurgisk. Vegeu bruke donin medisinske mtingues fragir kroppen seg det dd'embryoet etter en liten stund. Donin kirurgiske mtingues er mye mer brutal, men raskere. Nr en abort blir foretatt p donin kirurgiske mtingues s drar en lege ut bena p embryoet gjennom fdekanalen, stikke hull p hodet med en saks, pner saksen for lage et strre hull, suger ut hjernen med en vakuumsuger, og deretter tar ut restin av embryoet. Embryoet kan deretter bli brukt til forsking. Film av utfrelsen kan bli sett p www.abort.no.

Per dags dato er det ogs mulig ta fostervannsprveu, livmorprveu og ultralydprveu. Vegeu disse prvene kan man s'om barnet kommer til f enkelte sykdommer, som for eksempel Downs syndrom, nr det blir fdt. Dette kan vre med p pvirke avgjrelsen om det skal bli utfrt et svangerskapsbrudd eller ikke.

Donin katolske kirken mener dette er helt feil. I flge donin katolske kirken er alle barn Guds barn, og at et menneske lever p innsiden eller utsiden av en livmor ikke har noe si for at de skal defineres som menneske. Det ta abort vil derfor bli det samme som ta et liv, og iflge donin katolske tro har ikke et menneske retten til ta donin avgjrelsen, for donin retten er det bare Gud som har. De mener ogs at donin kirurgiske metoden er veldig brutal, og er s umenneskelig s det gr an bli. www.abort.no er en internettside mot abort som er laget av et katolsk kirkesamfunn i Norge. Mennesker som arbeider aktivt mot abort blir ofte kalt ?pro-life?, ettersom d'er for at alle barna skal bli fdt. Donin samme gruppen er ogs i mot voldtekt og incest, men mener at nr barnet er unnfanget, s skal det bli fdt. D'argumenterer med at Gud har en mening med alle hendelser i livet. Nettsiden som jeg nevnte tideligere bruker slagordet ?Ta bort loven, velg livet?, hvor de bruker ordspill for understreke meningene deres. Vegeu pvising av Downs syndrom eller lignende p fosteret vil pro-life gruppen at barnet fortsatt skal bli fdt, og at det norske helsevesenet skal hjelpe til tilstrekkelig slik at det ikke skal bli en ekstra kostnad for foreldrene. ?Barnet er fortsatt et barn? er et argument som blir brukt. 15 000 barn hvert r tilsvarer 500 skoleklasser 30 elever, og at disse klassene ikke skal bli fylt opp er noe de katolske ikke liker.

Humanetisk Forbund og Humanistisk Ungdom derimot gr heller under gruppen som kaller seg for ?pro-choice?. D'er for abort, nr det kommer frem at barnet ikke var nsket, eller at foreldrene ikke har ressurser til ta encalli p barnet etter fdselen. Dersom det vegeu fostervannsprvs blir vist at barnet vil f Downs syndrom, s kan pro-choice gruppen argumentere for ta abort dersom foreldrene ikke har nok ressurser til klare oppfostre barnet p en forsvarlig met. Det ikke-religies trossamfunnet mener at alle barn som skal bli fdt m vre nsket, s om barnet blir unnfanget p grunn av incest eller voldtekt s burde abort vre et legitimt valg. Enkelte leger pstr ogs det er tryggere for habitin vegeu abort enn vegeu vanlig fdsel. Faktisk s kommer de samme legene med tall som sier at 1 av 100 000 som tar abort vil d av inngrepet, mens hele 7 av 100 000 som fder vanlig vil d[2]. Disse ddsfallene gjelder for habitin, og ikke for barnet. Ettersom det vart 60 000 levendefdte barn i 2009[3], s vil det i lpet av en 6-rsperiode d 1 mor vegeu abort, og samtidig 28 mdre vegeu vanlig fdsel. Pro-choice gruppen tenker ogs p verdens muligens kommende overbefolkning, og mener at Norge ikke trenger 500 skoleklasser ekstra per r.

Det jeg selv fler etter ha satt meg godt inn i saken, er ikke noe entydig svar. Jeg har prvd hente informasjon fra begge sider av saken, for kunne danne meg et mer objektivt perspektiv p problemstillingen. Det vurdere konsekvensetikken i denne problemstillingen er ikke en enkel sak. Nr defineres fosteret som ett menneske? Er det egentlig mord dersom det kommer frem at foreldrene ikke klarer gi en tilfredsstillende oppvekst til barnet? Konsekvensen av en abort er i hvert fall at et barn ikke fr komme til live, og at foreldrene kan f psykiske plager i ettertid. vurdere om det er rett nr man ser p konsekvensene mener jeg er et individuelt valg. Jeg mener at dersom enkelte kriterier som for eksempel at foreldrene ikke kan oppfostre barnet ikke kan bli utfylt, s burde det vre lov. Nr foreldrene heller har en stabil inntekt og et stabilt bo, dna kan de vre klare for f ett barn.

Holdningen til foreldrene som skal ta abort spiller ogs en stor rolle. Er det rett ta abort bare fordi du vet at barnet kommer til f Downs syndrom? Det mener ikke jeg. Jeg syns at foreldre som bruker abort som et ?prevensjonsmiddel? (ja, de finnes d'ogs) eller bare for slippe ha en unge som er psykisk utviklingshemmet ikke burde f ta abort. De burde ta konsekvensen av sine handlinger, og lre til neste gang.

At det finnes en maksimumsgrense p 12 uker i magen for ta abort, er en lov jeg stiller meg kritisk til. Jeg mener at loven burde bli endret til ?nr det fortsatt er forsvarlig for habitin ta en abort?. Jeg syns ogs at de som tar abort br vre plagte g til en psykolog angende avgjrelsen, ettersom det er noe de kan bli tenkende p i lang tid etter inngrepet. Nr det gjelder fostervannsprveure og lignende, s mener jeg at det burde vre fullt lov. Dette vil gjre foreldrene og helsemyndighetene forberedt p en situasjon som er utenom det vanlige. Dersom der blir pvist en skade vegeu barnet, s kan foreldrene f ekstra oppflging fr barnet er fdt. At resultatet fra prveuen derimot skal ha noen innvirkning p beslutningen om abort eller ikke, er jeg derimot i mot. Avgjrelsen om abort br tas fr en slik prveu blir tatt, for forhindre det jeg vil kalle for en uetisk holdning.

Nr vaig veure ser p donin frste problemstillingen, om at ?Dialog om etiske sprsml er helt ndvendig i verden i dag?, s vil jeg si meg enig. Det jeg legger bak er delvis noe jeg har tatt opp her. Dersom man ikke fr frem begge sider i en problemstilling (ellers ville det ikke vrt en dialog), vil man ikke kunne komme frem til en endelig lsning, dersom det n skulle vre mulig i det hele tatt.


Burde abort vere lov i Noreg? Oppfordrar abort til utvelging av friske born?


Dei to siste spurnadene er to tema som er veldig aktuelle per dags dato. Temaet som blir teke opp kan sjast fr to heilt ulike sider, der begge partar har rett.

Abort blir mykje brukt i Noreg i dag, faktisk s mange som 15 000 kvart r. Dette talet har vore ganske s stabilt sidan 1979, d abort vart tillate i Noreg. For at ein abort skal kunne bli teke, m fostret vere mindre enn 12 veker gammalt, og dersom det er eldre m mora ha godkjenning fr 2 leger. Er mora under 16 r m g foreldra skrive under. Ein abort kan bli utfrt p fleire mtar, anten medisinsk eller kirurgisk. Ved bruke den medisinske mten fragir kroppen seig det dydde embryoet etter eit lite bel. Den kirurgiske mten er mykje meir brutal, men raskare. Nr ein abort blir gjort p den kirurgiske mten s dreg ein lege ut beina p embryoet gjennom fdekanalen, stikke hol p hovudet med ein saks, opnar saksen for lage eit strre hol, syg ut hjernen med ein vakuumsuger, og deretter tek ut resten av embryoet. Embryoet kan deretter bli brukt til forsking. Film av utfrelsen kan bli sett p www.abort.no.

Per dags dato er det g mogleg ta fostervannsprve, livmorprve og ultralydprve. Ved desse prvene kan ein sj om barnet kjem til f einskilde sjukdomar, som til dmes Downs syndrom, nr det blir fdt. Dette kan vere med p pverke avgjerda om det skal bli utfrt eit svangerskapsbrudd eller ikkje.

Den katolske kyrkja meiner dette er heilt feil. I flgje den katolske kyrkja er alle born Guds born, og at eit menneske lever p innsiden eller utsiden av ein livmor ikkje har noko seie for at dei skal definerast som menneske. Det ta abort vil difor bli det same som ta eit liv, og iflgje den katolske trua har ikkje eit menneske retten til ta den avgjerda, for den retten er det berre Gud som har. Dei meiner g at den kirurgiske metoden er veldig brutal, og er s umenneskelig s det gr an bli. www.abort.no er ein internettside mot abort som er laga av eit katolsk kirkesamfunn i Noreg. Menneske som arbeider aktivt mot abort blir ofte kalla ?pro-life?, sidan dei er for at alle borna skal bli fdt. Den same gruppa er g i mot voldtekt og incest, men meiner at nr barnet er unnfanget, s skal det bli fdt. Dei argumenterer med at Gud har ei meining med alle hendingar i livet. Nettsiden som eg nemnde tideligere brukar slagordet ?Ta bort loven, vel livet?, der dei brukar ordspill for understreke meiningane deira. Ved pvising av Downs syndrom eller liknande p fostret vil pro-life gruppa at barnet enno skal bli fdt, og at det norske helsevesenet skal hjelpe til tilstrekkeleg slik at det ikkje skal bli ein ekstra kostnad for foreldra. ?Barnet er enno eit barn? er eit argument som blir brukt. 15 000 born kvart r tilsvarar 500 skuleklasser 30 elevar, og at desse klassene ikkje skal bli fylla opp er noko dei katolske ikkje likar.

Humanetisk Forbund og Humanistisk Ungdom derimot gr heller under gruppa som kallar seg for ?pro-choice?. Dei er for abort, nr det kjem fram at barnet ikkje var ynskt, eller at foreldra ikkje har ressursar til ta vare p barnet etter fdselen. Dersom det ved fostervannsprve blir vist at barnet vil f Downs syndrom, s kan pro-choice gruppa argumentere for ta abort dersom foreldra ikkje har nok ressursar til klare oppfostre barnet p ein forsvarleg mte. Det ikkje-religise trossamfunnet meiner at alle born som skal bli fdt m vere ynskt, sg om barnet blir unnfanget p grunn av incest eller voldtekt s burde abort vere eit legitimt val. Einskilde leger pstr g det er tryggare for mora ved abort enn ved vanleg fdsel. Faktisk s kjem dei same legene med tall som seier at 1 av 100 000 som tek abort vil dy av inngrepet, medan heile 7 av 100 000 som fder vanleg vil dy[2]. Desse ddsfalla gjeld for mora, og ikkje for barnet. Sidan det vart 60 000 levendefdte born i 2009[3], s vil det i lpet av ein 6-rsperiode dy 1 mor ved abort, og samstundes 28 mdrer ved vanleg fdsel. Pro-choice gruppa tenkjer g p verda si moglegvis komande overbefolkning, og meiner at Noreg ikkje treng 500 skuleklasser ekstra per r.

Det eg sjlv flar etter ha sett meg godt inn i saka, er ikkje noko eintydig svar. Eg har prvt hente informasjon fr begge sider av saka, for kunne danne meg eit meir objektivt perspektiv p problemstillingen. Det vurdere konsekvensetikken i denne problemstillingen er ikkje ei enkel sak. Nr blir definert fostret som it menneske? Er det eigenleg mordet dersom det kjem fram at foreldra ikkje klarar gje ein tilfredsstillande oppvekst til barnet? Konsekvensen av ein abort er i kvart fall at eit barn ikkje fr kome til live, og at foreldra kan f psykiske plager i ettertid. vurdere om det er rett nr ein ser p konsekvensane meiner eg er eit individuelt val. Eg meiner at dersom einskilde kriterium som til dmes at foreldra ikkje kan oppfostre barnet ikkje kan bli utfylt, s burde det vere lov. Nr foreldra heller har ei stabil inntekt og eit stabilt bu, d kan dei vere klre for f it barn.

Haldninga til foreldra som skal ta abort spelar g ei stor rolle. Er det retten ta abort berre fordi du veit at barnet kjem til f Downs syndrom? Det meiner ikkje eg. Eg synest at foreldre som brukar abort som eit ?prevensjonsmiddel? (ja, dei finst dei g) eller berre for sleppe ha ein unge som er psykisk utviklingshemma ikkje burde f ta abort. Dei burde ta konsekvensen av handlingane sine, og lre til neste gong.

At det finst ein maksimumsgrense p 12 veker i magen for ta abort, er ein lov eg stiller meg kritisk til. Eg meiner at loven burde bli endra til ?nr det enno er forsvarleg for mora ta ein abort?. Eg synest g at dei som tek abort byrd vere plagde g til ein psykolog andsynes avgjerda, sidan det er noko dei kanen bli tenkjande p i lang tid etter inngrepet. Nr det gjeld fostervannsprver og liknande, s meiner eg at det burde vere fullt lov. Dette vil gjere foreldra og helsemyndighetene frebutt p ein situasjon som er utanom det vanlege. Dersom der blir pvist ein skade ved barnet, s kan foreldra f ekstra oppflging fr barnet er fdt. At resultatet fr prva derimot skal ha nokon innverknad p beslutningen om abort eller ikkje, er eg derimot i mot. Avgjerda om abort br takast fr ein slik prve blir teke, for forhindre det eg vil kalle for ein uetisk haldning.

Nr vi ser p den frste problemstillingen, om at ?Dialog om etiske spurnader er heilt naudsynt i verda i dag?, s vil eg seie meg samd. Det eg legg bak er delvis noko eg har teke opp her. Dersom ein ikkje fr fram begge sider i ein problemstilling (elles vilje det ikkje vore ein dialog), vil ein ikkje kunne kome fram til ei endeleg lysing, dersom det no skulle vere mogleg i det heile.0 kommentarer p "Artikkel "Abort""
Kommentarer


Legg igjen en hilsenNavn:


Mail:


Bloggadresse:


Din kommentar:


hits